Over ons

Behavioral Insight is een Nederlandse consultancy organisatie met de missie om bedrijven en overheden te helpen bij het toepassen van de inzichten vanuit behavioral economics door middel van gedragsinterventies en training. De kracht van behavioral economics zit in de combinatie van het gemak van toepassing en de goede resultaten met respect voor persoonlijke keuze. Organisaties kunnen hiermee het gedrag van consumenten beïnvloeden, betere financiële voorspellingen doen en het welzijn voor consument en werknemer vergroten.

Behavioral economics bestudeert het effect van psychologische en sociale factoren op economische beslissingen. Waar men in de economie uitgaat van een rationeel proces, blijkt dit in de praktijk vaak niet op te gaan. Het laat zien dat consumenten niet alleen irrationeel handelen, maar dit ook op een consistente en voorspelbare manier doen. Daardoor is het mogelijk te anticiperen en een echt klantgerichte organisatie te worden zonder dat hier grote investeringen voor nodig zijn. Een focus op non-financiële incentives speelt hierin een sleutelrol.

Behavioral Insight maakt de wetenschappelijke inzichten op gebied van behavioral economics inzichtelijk door het te vertalen naar de praktijk. Door het kennisniveau van professionals te vergroten, kan iedereen profiteren van de kracht van behavioral economics. Dit doen wij door op een positieve wijze trainingen en consultancy te verzorgen bij profit, non-profit en overheidsinstellingen.