Behavioral Insight

Welkom bij Behavioral Insight, de Nederlandse consultancy organisatie van Niels Vink en Sander Palm. Het is onze missie om bedrijven, particulieren en overheden te helpen bij het toepassen van de inzichten vanuit de gedragswetenschap. Dit doen wij sinds de oprichting in 2019 voor opdrachtgevers als PwC, de gemeente Zoetermeer en De Haagse Hogeschool door middel van trainingen en consultancy.

Gedragswetenschap bestudeert het effect van psychologische en sociale factoren op (economische) beslissingen. Waar men in de economie uitgaat van een rationeel proces, blijkt dit in de praktijk vaak niet op te gaan. Het laat zien dat mensen niet alleen irrationeel handelen, maar dit ook op een consistente en voorspelbare manier doen. Daardoor is het mogelijk te anticiperen en een echte mensgerichte organisatie te worden zonder dat hier grote investeringen voor nodig zijn. Een focus op non-financiële incentives speelt hierin een sleutelrol.

De kracht van gedragswetenschap zit in de combinatie van het gemak van toepassing en de goede resultaten met respect voor persoonlijke keuze. Organisaties kunnen hiermee het gedrag van consumenten, burgers en werknemers positief beïnvloeden, betere (financiële) voorspellingen doen en het welzijn voor allen vergroten.

Behavioral Insight maakt de wetenschappelijke inzichten op gebied van gedragswetenschap inzichtelijk door het te vertalen naar de praktijk. Door het kennisniveau van professionals te vergroten, kan iedereen profiteren van de kracht van gedragswetenschap.